13 nov 2021

COP26 Glasgow: Nood aan betere klimaat governance

Parlementsleden in Glasgow  willen dat klimaatresolutie, goedgekeurd door alle parlementen in België ten volle uitgevoerd wordt en roepen op tot betere klimaat‘-governance’ in ons land.

Glasgow, 11 november 2021. Leden uit de diverse Belgische parlementen, aanwezig op de COP26 roepen op om de klimaat-‘governance’ van het land te verbeteren en  vragen de diverse regeringen van het land op om - in overeenstemming met door alle parlementen goedgekeurde resolutie - niet te talmen en nu zo snel mogelijk een akkoord te bereiken over een volledige uitvoering van de resolutie inclusief de verdeling van de lasten en inspanningen.

De leden van de diverse parlementen, die deze oproep doen,  behoren allen tot de partijen die de inmiddels goedgekeurde resolutie recent hebben ingediend  en waarvan de meesten ook deelnemen aan de  COP26 in Glasgow om de werkzaamheden te volgen alsook kennis op te doen over de aanpak en realisaties (‘best practices’)  in andere landen en regio’s en de werkzaamheden van de onderhandelingsteam mee op te volgen. Ook al worden niet alle verwachtingen ingevuld, zijn zij tevreden dat België zijn akkoord heeft gegeven dat de EU de ‘High Ambition Coalition’ vervoegt, alsook de ‘’ Group on Adaption Finance’ (geïnitieerd de Verenigde Naties).

De goedkeuring van een gelijklopende  resolutie in alle parlementen vorige maand toont aan dat de parlementen van de gefedereerde en federale entiteiten het vermogen hebben om op een gezonde en constructieve manier samen te werken rond een zo essentieel thema als het klimaat. Zij wensen dat de interparlementaire klimaatdialoog  ook na de COP wordt verdergezet.

Zij wensen de goede samenwerking die heerst binnen de Belgische delegatie, bestaande uit ministers, experts, onderhandelaars, vertegenwoordigers van het maatschappelijk middenveld en Ngo's, te benadrukken en stellen vast dat ondanks de institutionele complexiteit, ons land over een opmerkelijke expertise en knowhow beschikt die het mogelijk maken om de kennis van ons land in het onderhandelingswerk effectief  te valoriseren.

De parlementsleden betreuren dat de verschillende regeringen er tot nog toe niet in slaagden een akkoord te bereiken over de lastenverdeling 2020-2030 zoals gevraagd was in hun interparlementaire resolutie, terwijl de interparlementaire resolutie een akkoord vroeg ‘bij voorkeur voor de aanvang van de COP26’.  Zij vragen de regeringen om zo snel mogelijk weer aan tafel te gaan zitten en overeenstemming te bereiken over de verdeling van de inspanningen.

Ze vragen, in overeenstemming met de interparlementaire resolutie, dat dit overleg in lijn is met de Europese doelstellingen. De resolutie vraagt inderdaad ‘ akte te nemen van de richtsnoeren van Europese Raad van 11 december 2020 om tegen 2030 de broeikas uitstoot met minstens 55 % te reduceren ten opzichte van 1990 … en daarvoor actief engagementen aan te gaan en bijkomende maatregelen te nemen.’

Ten slotte roepen de parlementsleden hun parlementen op tot voorzetting van de constructieve dynamiek van de interparlementaire dialoog  en vragen na afloop van de COP een nieuwe vergadering te organiseren om de resultaten van de COP ook in België vorm te geven  en het klimaatbeheer van het land verder te verbeteren.

Ondertekenaars : Martin Casier (PS), Séverine de Lavelye (ECOLO), Jean-Philippe Florent (ECOLO), Andries Gryffroy (N-VA), Melissa Hanus (PS), Christian Leysen (Open VLD), Chris Steenwegen (GROEN), Tristan Roberti (ECOLO), Cieltje Van Achter (N-VA), Kris Verduyckt (Vooruit), Aurélie Czekalski (MR), Marie Nagy (Défi), Philippe Muyters (N-VA), Robrecht Bothuyne (CD&V) Willem-Frederik Schiltz (Open VLD), Karl Heinz Lambertz (SP)

 

Reacties

Vennligst sjekk din e-post og klikk på lenken for å bekrefte din nye e-postadresse.
Cookies op groen.be

Groen gebruikt functionele en analytische cookies die noodzakelijk zijn om de website goed te laten functioneren. Deze cookies verwerken geen persoonsgegevens en hier is geen toestemming voor nodig.

Als je daarvoor toestemming geeft, maken we ook gebruik van marketingcookies. Die stellen ons in staat om de website beter af te stemmen op jouw voorkeuren.

Je kunt je instellingen altijd weer wijzigen op de pagina over de cookies.

Voorkeuren aanpassen
Alle cookies accepteren