23 dec 2019

Opinie - "Tijd om de meststal uit te mesten!"

Ondanks de vele inspanningen van onze landbouwers slaagt het mestbeleid van de laatste 25 jaar er niet in om onze rivieren voldoende proper te krijgen. Deze week leerden we dat de kwaliteit van het water in onze rivieren er zelfs op achteruit gaat, voornamelijk door overbemesting. Nu een zesde mestactieplan (MAP6) in werking treedt, is het tijd om het geweer van schouder te veranderen.

Het mestbeleid heeft in Vlaanderen een lange geschiedenis. Om onze rivieren proper te krijgen in uitvoering van Europese richtlijnen, moest het gehalte aan voedingsstoffen sterk naar beneden. Fosfaten en nitraten mochten niet langer in onze rivieren terechtkomen. Sommige bronnen werden vrij succesvol aangepakt. Zo spreekt niemand nog van fosfaten in waspoeders. Ook de aanpak in de landbouw was in het begin succesvol. Een specifieke aanpak kwam er in de vorm van opeenvolgende mestactieplannen, een net van meetpunten waar alleen de landbouw een bron van aanvoer kon zijn, de ontwikkeling van een mestverwerkingssector om het enorme overschot aan mest kwijt te kunnen, enzovoort.

In het begin boekte men ook duidelijk vooruitgang. De waterkwaliteit nam sterk toe. Dankzij de inzet en zorg van onze landbouwers. De meesten van hen beseften dat ze hun verantwoordelijkheid moesten opnemen en deden dat ook. Toch blijft de laatste jaren het gewenste effect uit. En daar zijn meerdere oorzaken voor.

Ten eerste hield en houdt niet iedereen zich aan de regels. Door het overaanbod van dierlijke mest ontwikkelde zich een heel systeem van mesttransport. Daarnaast startten mestverwerkingsinstallaties met het omzetten van mestoverschotten tot een andere bestemming. Maar mestverwerking is duur en dus wordt er op grote schaal gefraudeerd. Heel wat mest vindt de weg naar de mestverwerking niet en belandt dan toch op het land.

Daarnaast blonken de opeenvolgende mestactieplannen meer en meer uit in juridisch-technisch vernuft. Onder druk werd de regelgeving volgestouwd met complexe uitzonderingsregels en een resem van begeleidende maatregelen die in de loop van de tijd bleven evolueren. Dit heeft de implementatie ervan en de controle erop bemoeilijkt. Iemand met slechte bedoelingen zou kunnen denken dat het om die reden allemaal zo ingewikkeld gemaakt is.

Gevolg is dat onze landbouwers er vaak zelf niet meer aan uit kunnen. Ze zeggen me dat ze op hun tractor vaak niet meer weten waar, op welk moment en volgens welke modaliteiten ze hun werk kunnen/mogen doen. En MAP 6 heeft tot gevolg dat ook landbouwers die geen enkel mestoverschot hebben, en dus alle mest op hun eigen land kwijt kunnen, nu de pineut zijn als hun land zich in een meer vervuilde regio bevindt. Dit voelt aan als zeer onrechtvaardig, en terecht.

Als gevolg van dit alles gaat de waterkwaliteit nu achteruit in plaats van vooruit. Dat werkt enorm ontmoedigend voor zij die de nodige inspanningen leveren.

Het is tijd dat we het geweer van schouder veranderen. Wat is er nodig? In de eerste plaats moeten zij die de regels overtreden hard aangepakt worden. De rotte appels moeten er uit, liever vandaag dan morgen. Zij besmeuren al jarenlang de landbouwsector.

Ten tweede stelt zich de vraag of we niet toe zijn aan een tabula rasa in de mestwetgeving. De huidige wetgeving is erg complex en leidt niet tot een oplossing. Laat ons dus deze wetgeving heruitvinden. Daar zullen we veel partners voor vinden, niet in het minst heel wat landbouwers.

Chris Steenwegen: "Zijn we niet toe aan een tabula rasa in de mestwetgeving?" 

Ten slotte komt altijd de discussie over het inkomen van onze landbouwers om de hoek kijken. Als mest niet verwerkt geraakt, dan is het ten dele ook omdat veel veehouders die extra kost gewoon niet kunnen dragen. Zij krijgen gewoon geen billijke prijs voor hun vlees. Ook daar kunnen we werk van maken. Kijk naar Nederland, waar de True Animal Protein Price Coalition (TAPP Coalitie) de consumptie en productie van eiwitten duurzamer wil maken door het invoeren van een eerlijke prijs, inclusief milieukosten. Laat ons ook die discussie niet uit de weg gaan.

 

Meer info

  • Persbericht 'Waterkwaliteit in landbouwgebied in Vlaanderen moet beter' (VLM, 9/12/2019)

Reacties

Vennligst sjekk din e-post og klikk på lenken for å bekrefte din nye e-postadresse.
Cookies op groen.be

Groen gebruikt functionele en analytische cookies die noodzakelijk zijn om de website goed te laten functioneren. Deze cookies verwerken geen persoonsgegevens en hier is geen toestemming voor nodig.

Als je daarvoor toestemming geeft, maken we ook gebruik van marketingcookies. Die stellen ons in staat om de website beter af te stemmen op jouw voorkeuren.

Je kunt je instellingen altijd weer wijzigen op de pagina over de cookies.

Voorkeuren aanpassen
Alle cookies accepteren